YÖNETİM PLANI

2024 YILI İŞLETME PROJESİ


İHLAS MARMARA EVLERİ2 TOPLU KONUT SİTESİ

2024 YILI TAHMİNİ İŞLETME PROJESİ

İstanbul-Beylikdüzü, Kavaklı Mahallesi, Yeşilyurt ve Ayasofya Caddesi üzerinde konuşlu, 2.245 bağımsız bölümlü, İhlas Marmara Evleri2 Toplu Konut Sitesinin 2024 yılı tahmini İşletme Projesi’dir.

          A-GİDERLER:

1. TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ:

Kendi personelimizle yapılan temizlik hizmetlerinde kullanılan malzeme bedelinin, aylık 14.000TL ve 2024 yılı için toplam 14.000TLx12ay=168.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

2. GÜVENLİK GİDERLERİ:

Hizmet satın almak suretiyle, Güvenlik şirketi tarafından yapılan güvenlik hizmet bedelinin, aylık 490.000TL ve 2024 yılı için toplam 490.000TLx12=5.880.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

3. ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ:

Sitedeki 101.000m² yeşil alanın bakımı, budanması, korunması, geliştirilmesi, çiçek dikimi, malzeme ve gübre alımı için aylık 60.000TL ve 2024 yılı için toplam giderin 60.000TLx12=720.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

4. İŞLETME GİDERLERİ:

Kırtasiye, PTT, nakliye, kargo, noter, yangın tüp dolumu, sigorta, DASK, banka, icra, yemek, kıyafet, hizmet aracı ve personel servisi kiralama, akaryakıt, iletişim, hukuk-mali müşavir giderleri toplamından oluşur. İşletme giderlerinin aylık 230.000TL ve 2024 yılı için toplam giderin 230.000TLx12=2.760.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

5. ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE SU GİDERLERİ:

Asansör, hidrofor, merdiven, otopark ve yol aydınlatması için elektrik, yönetim binası ısıtma, çim sulanma için aylık giderin 145.000TL ve 2024 yılı için toplam harcamanın 145.000TLx12=1.740.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

6. TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ:

Asansör periyodik bakım ve tamiri, teknik servis bilgi işlem giderleri, hidrofor, su tesisatı ve depo bakımı, çocuk parkları, elektrik, tv anten malzeme alımı, paratoner bakımı ve tamiri, çatı, ortak alan ve saha tamirleri için inşaat ve yalıtım malzemesi alımı, boya, yol yapımı ve tamiri, kapı otomatikleri, blok giriş kapı hidrolikleri, diafon-zil bakımı, yangın tüp dolumu ve cam alımı, araç tamiri için aylık 150.000TL ve 2024 yılı için toplam harcamanın 150.000TLx12=1.800.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

7. DEMİRBAŞ VE SABİT YATIRIM GİDERLERİ:

TSE normlarına göre asansörlerimizde yenileme çalışmalarının devamı ve yıllık fenni muayeneleri, çocuk parklarının zemin iyileştirmesi, çim biçme motorları ve blok su tesisatlarındaki değişimler, zil panelleri ve kamera sistemi güç kaynaklarının iyileştirilmesi için aylık 450.000TL ve 2024 yılı için toplam harcamanın 450.000x12=5.400.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

8. PERSONEL GİDERLERİ:

Site yönetim ve denetim kurulu ücretleri, büro, peyzaj, temizlik ve teknik işlerde görevli personel maaşları, SGK, SGDP işveren payı, damga pulu, kıdem ve ihbar tazminatı için aylık 790.000TL ve 2024 yılı için toplamda 790.000x12=9.480.000TL olacağı tahmin edilmektedir. 

9. DİĞER GİDERLER:

Acil sağlık giderleri, ikram giderleri ve sair giderler için aylık 1.000TL ve 2024 yılı için toplam 1.000TLx12=12.000TL olacağı tahmin edilmektedir

10. TOPLAM GİDER:

İhlas Marmara Evleri2 Sitesinin bir aylık giderinin 2.330.000TL, 2024 yılı için ise toplam 2.330.000x12=27.960.000TL (yirmiyedimilyondokuzyüzaltmışbin) gider olacağı tahmin edilmektedir.

          B-GELİRLER:

1. KİRA GELİRLERİ:

Sitenin ortak mülkiyeti olan 56 adet bahçe kat daire, 1 ofis ve 3 adet dükkandan 2024’de alınacak kira geliri bütçeye dahil edilerek demirbaş yatırımında kullanılacaktır. Kira gelirinin aylık 427.400TL ve 2024 yılı için toplam 427.400x12=5.128.800TL olacağı tahmin edilmektedir. Daire tiplerine, konum ve ikamet sürelerine göre farklılık gösteren kira gelirine ilişkin tebligat dairelerde ikamet edenlere imza karşılığı teslim edilmiştir.

2. AİDAT GELİRLERİ:

Sitemizde bulunan 2.186 adet daire, 56 adet kapıcı dairesi ve 3 adet dükkan olmak üzere toplam 2.245 adet bağımsız bölümden aylık 1.816.195TL ve 2024 yılı için toplam 1.816.195x12=21.794.340TL aidat avansı toplanacağı tahmin edilmektedir. Daire tiplerine ve m2’lerine göre avans dağılımı aşağıdaki gibi planlanmıştır.

 

 

                    Cinsi

Bağ. Bölüm Adedi

Aylık Avans TL

Toplam Aylık Avans TL

A 80 m²

Bahçe Katı  ( 0 nolu daire )

9

420

3.780

Zemin Kat   ( 1-2 nolu daire )

54

475

25.650

Normal Kat ( 3-18 nolu daire )

432

590

254.880

B 115 m²

Bahçe Katı  ( 0 nolu daire )

19

575

10.925

Zemin Kat   ( 1-2 nolu daire )

76

650

49.400

Normal Kat ( 3-18 nolu daire )

596

795

473.820

C 130 m²

Bahçe Katı  ( 0 nolu daire )

14

635

8.890

Zemin Kat   ( 1-2 nolu daire )

60

710

42.600

Normal Kat ( 3-18 nolu daire )

464

895

415.280

D 150 m²

Bahçe Katı  ( 0 nolu daire )

14

740

10.360

Zemin Kat   ( 1-2 nolu daire )

56

820

45.920

Normal Kat ( 3-18 nolu daire )

448

1.030

461.440

 

Bakkallar

3

 

13.250

 

TOPLAM

 2.245

 

         1.816.195

3. DİĞER GELİRLER:

ATM kirası, reklam ajansından reklam alan gelirleri ve hurdalardan 2024 yılı için aylık 86.405TL ve 2024 yılı için toplamda 86.405x12=1.036.860TL olacağı tahmin edilmektedir.

4. TOPLAM GELİR:

İhlas Marmara Evleri2 Sitesi’nde bir aylık aidat avansı, kira ve diğer gelirin 2.330.000TL, 2024 yılı için ise toplam 2.330.000x12=27.960.000TL (yirmiyedimilyondokuzyüzaltmışbin) gelir olacağı tahmin edilmektedir.

NOT:

A. İşletme projesi hazırlanırken, piyasa şartları, ekonomik göstergeler, 2024 enflasyon beklentisi, asgari ücrete yapılması öngörülen artışlar ve sitemizin ihtiyaçları da dikkate alınarak önceki sene kira ve aidatlarına, devletin resmi enflasyon rakamına yakın, ortalama 49% zam uygulanmıştır. Kat Mülkiyet Kanunu ve Site yönetim planı gereği giriş katlara %20, bahçe katlara %30 indirim uygulanmıştır.

B. Kapıcı daireleri, ATM ve dükkan kira gelirleri, sosyal tesis, hurda satışı ve reklam ajansının faaliyetinden elde edilmesi beklenen gelirlerden oluşan diğer gelirler kalemi demirbaş yatırımı olarak değerlendirilecektir.

C. Aidat avansları ve kira bedelleri her ayın başında ödenmelidir. Aksi halde Kat Mülkiyeti Kanunu 20/c-2 maddesi ve İhlas Marmara Evleri2 Toplu Yapı Site Yönetim Planı hükümleri gereğince her ay için %5 gecikme tazminatı uygulanacak ve bir ay aidat borcu olanlardan icra kanalıyla tahsilat hakkı saklı tutulacaktır.

D. Fasıllar arası münakale yetkisi Site Yönetim Kuruluna aittir. 30.12.2023

 

Muhammed Nurten                            Cevat Karadayı                               Muzaffer İşcan

Mali Müşavir                                       Denetleme Kurul Başkanı              Yönetim Kurul Başkanı

                                                               ASLI GİBİDİR